Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018.

Via www.firstlink.nl worden persoonsgegevens verzameld. Internetbureau First Link is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Via www.firstlink.nl worden persoonsgegevens verzameld. Internetbureau First Link verwerkt uw persoonsgegevens als u contact met ons opneemt. Via e-mail verzamelen we uw e-mailadres en eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht. Via telefonisch contact verzamelen we uw telefoonnummer en eventuele persoonsgegevens die door u worden verstrekt tijdens het gepsrek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Internetbureau First Link verwerkt uw persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@firstlink.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Internetbureau First Link neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Internetbureau First Link bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Internetbureau First Link verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Internetbureau First Link gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij gebruiken de Google Analytics trackingcode met ip-adres anonimisering. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Internetbureau First Link en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie,te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@firstlink.nl
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Internetbureau First Link neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

 

 • Adres
  van Serooskerkelaan 9,
  4333 LS Middelburg.
 • Telefoon
  01180 634 161
 • Kamer van Koophandel
  22.05.66.45